Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

              Zápis do 1. třídy školního roku 2018/2019 se bude konat v termínu 

                                             od 1. do 30. dubna 2018.

Přesné datum zápisu a bližší informace k zápisu  budou zveřejněny 1. 3. 2018 na webových stránkách školy, v budově základní školy a na nástěnce v mateřské škole.

 

Informace pro zákonné zástupce dítěte, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

      Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2018) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

      Uvažuje-li zákonný zástupce dítěte o odkladu povinné školní docházky u svého dítěte, je vhodné si domluvit termín návštěvy školského poradenského zařízení v co nejbližší době. Objednací lhůty jsou dlouhé.

 

 

 

 

 

V Černožicích dne 16. 1. 2018                                              Mgr. Zuzana Cabicarová

                                                                                                  ředitelka ZŠ a MŠ