Vyučující jednotlivých předmětů

 

Školní rok 2018/2019

 

Platnost : od 10. 12. 2018

Předmět

Ročník

Jméno vyučujícího

Český jazyk

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Jan Sommer

Mgr. Romana Jarolímová

Matematika

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Jan Sommer

Mgr. Romana Jarolímová

Prvouka

1. r.

2. r.

3. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Bc. Radim Vacek

Bc. Radim Vacek

Přírodověda

4. r.

5. r.

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr.Romana Jarolímová

Anglický jazyk

3., 4., 5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Informatika

5. r.

Mgr. Jan Sommer

Hudební výchova

1., 2., 3., 4., 5. r.

Jana Kočí

Vlastivěda

4. r.

5. r.

Bc. Radim Vacek

Mgr. Romana Jarolímová

Tělesná výchova

1., 2., 3., 4. r., 5. r.

Bc. Radim Vacek

Výtvarná výchova

1. r.

2. r.

3., 4., 5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Romana Jarolímová

Pracovní činnosti

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Romana Jarolímová