Vyučující jednotlivých předmětů

 

Školní rok 2018/2019

 

 

Předmět

Ročník

Jméno vyučujícího

Český jazyk

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová

Matematika

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová

Prvouka

1. r.

2. r.

3. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Iva Svobodová

Přírodověda

4. r.

5. r.

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr.Romana Jarolímová

Anglický jazyk

3., 4., 5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Informatika

5. r.

Mgr. Jan Sommer

Hudební výchova

1., 2., 3., 4., 5. r.

Jana Kočí

Vlastivěda

4. r.

5. r.

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová

Tělesná výchova

1., 2., 3., 4. r.

5. r.

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová

Výtvarná výchova

1. r.

2. r.

3., 4., 5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Romana Jarolímová

Pracovní činnosti

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová