Vyučující jednotlivých předmětů

 

Školní rok 2021/2022

 

 

Předmět

Ročník

Jméno vyučujícího

Český jazyk

1. r.

2., 3.r.

4. r.

5. r.

Mgr.  Zuzana Cabicarová

Mgr .Lucie Rabasová

Mgr.  Monika Kindlová

Mgr.  Romana Jarolímová

Matematika

1. r.

2., 3.r.

4. r.

5. r.

Mgr.  Zuzana Cabicarová

Mgr .Lucie Rabasová

Mgr.  Monika Kindlová

Mgr.  Romana Jarolímová

Prvouka

1. r.

2., 3. r.

Mgr.  Zuzana Cabicarová

Mgr .Lucie Rabasová

Přírodověda

4. r.

5. r.

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Romana Jarolímová

Anglický jazyk

5. r.

3., 4. r.

Mgr .Lucie Rabasová

Mgr.  Monika Kindlová

Informatika

5. r.

Mgr. Jan Sommer

Hudební výchova

1. r.

2., 3. r.

4., 5. r.

Mgr. Jan Sommer

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Monika Kindlová

Vlastivěda

4. r.

5. r.

Mgr. Monika Kindlová

Mgr. Romana Jarolímová

Tělesná výchova

1. r.

2., 3.r.

4. r.

5. r.

Mgr. Monika Kindlová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Monika Kindlová

Mgr. Romana Jarolímová

Výtvarná výchova

1. r.

2., 3.r.

4. r.

5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Romana Jarolímová

Pracovní činnosti

1. r.

2., 3.r.

4. r.

5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Romana Jarolímová