Vyučující jednotlivých předmětů

 

Školní rok 2017/2018

 

 

Předmět

Ročník

Jméno vyučujícího

Český jazyk

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Iva Svobodová

Matematika

1. r.

2. r.

3., 4. r.

5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Iva Svobodová

Prvouka

1. r.

2. r.

3. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Přírodověda

4. r.

5. r.

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Iva Svobodová

Anglický jazyk

3., 4., 5. r.

Mgr. Lucie Rabasová

Informatika

5. r.

Mgr. Iva Svobodová

Hudební výchova

1., 2., 3., 4., 5. r.

Jana Kočí

Vlastivěda

4., 5. r.

Mgr. Iva Svobodová

Tělesná výchova

1., 2., 5. r.

3., 4. r.

Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Romana Jarolímová

Výtvarná výchova

1. r.

2. r.

3., 4., 5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Lucie Rabasová

Mgr. Romana Jarolímová

Pracovní činnosti

1. r.

2., 3., 4. r.

5. r.

Mgr. Zuzana Cabicarová

Mgr. Romana Jarolímová

Mgr. Iva Svobodová