Informace o Základní škole a mateřské škole, Černožice, okres Hradec Králové

 

Školní rok 2019/2020

 

 

1. Základní informace

 

1.1 Název, adresa, IČO, IZO

 

Název: Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Adresa: Růžová 12, 50304 Černožice

Zřizovatel: Obec Černožice

Součásti školy : Školní družina, Růžová 12, Černožice

                            Školní jídelna, Družstevní 190, Černožice

                            Mateřská škola, Družstevní 190, Černožice

 

IČO

75001659

 

IZO

ZŠ  102066477

ŠD  117100064

ŠJ   117100790

MŠ 107581558

 

 

 

1.2 Kontakty

 

Telefonní spojení

ZŠ   495 421 086, 722 044 847, 723 272 440

ŠD   725 044 566

MŠ  495 421 048, 725 044 551

ŠJ    495 421 133, 732 290 269

 

 

 

E-mailové adresy

 

zscernozice@seznam.cz

zakladni.skola@zscernozice.cz

reditel@zscernozice.cz

zadosti@zscernozice.cz  (pro doručování žádostí)

 

MŠ     

mscernozice@seznam.cz

materska.skola@zscernozice.cz

ŠJ

sjcernozice@seznam.cz

skolni.jidelna@zscernozice.cz

 

ID datové schránky
irpmcgj

 

 

1.3 Vedoucí zaměstnanci

 

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Cabicarová

Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Monika Eflerová

Vedoucí vychovatelka ŠD : Šárka Šebková

Vedoucí školní jídelny : Lenka Hovorková

 

 

 

2. Informace o ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ ve školním roce 2019/2020

 

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové  je škola s 1. – 5. postupným ročníkem.

Škola je od 1.1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

 

 

2.1 Základní škola

 

Základní škola je škola s 1. – 5. postupným ročníkem, žáci 1., 2. a 5. ročníku jsou v samostatných třídách, žáci 3. a 4. ročníku jsou spojeni do jedné třídy.

 

Kapacita : 90 žáků

Otevření budovy školy : v 7:40 hodin

Začátek vyučování : v 8:00 hodin

Počet ročníků :  5

Počet tříd : 4

Třídy :    I. třída  (1. ročník)

         II. třída  (2. ročník

        III. třída (3., 4. ročník)

          V. třída (5. ročník)

 

Třídní učitelé : 1. ročník - Mgr. Lucie Rabasová

                    2. ročník - Mgr. Zuzana Cabicarová

                    3., 4. ročník – Mgr. Monika Kindlová

                    5. ročník - Mgr. Romana Jarolímová

 

Ostatní vyučující : Jana Kočí – vyučující předmětu Hudební výchova v 1., 2., 3., 4., 5. r.

                                 Mgr. Jan Sommer – vyučující předmětu Informatika v 5. r.

 

Povinný cizí jazyk : anglický jazyk pro žáky 3. r. - Mgr. Monika Kindlová

                                                                     4.,5. r.  - Mgr. Lucie Rabasová

 

Školní asistent : Mgr. Jan Sommer

 

Celkový počet žáků : 56 žáků

 

Počty žáků v jednotlivých ročnících :  

1. ročník   11 žáků

2. ročník   13 žáků

3. ročník   10 žáků

4. ročník   12 žáků

5. ročník   10 žáků

 

Školní vzdělávací program ZŠ : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy, Černožice, okres Hradec Králové, č.j. 112/2007 

 

Provozní zaměstnanci :

Jiřina Grabowská - školnice

 

 

2.2 Školní družina

 

Kapacita : 50 žáků

 

Počet oddělení : 2

 

Provoz : ranní           6:15 –   7:40

         odpolední  11:45 – 16:30

 

Celkový počet přihlášených žáků do ŠD : 36 žáků

 

Vychovatelky : Šárka Šebková – vedoucí vychovatelka

                     Marie Flídrová, DiS. 

 

Školní vzdělávací program ŠD : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny Základní školy a mateřské školy, Černožice, okres Hradec Králové, č.j. 113/2007 

 

                         

2.3 Mateřská škola

 

Kapacita : 50 

 

Počet oddělení: 2

 

Celkový počet dětí : 49

 

Počty dětí v oddělení: oddělení starších dětí          24 děti

                                      oddělení mladších dětí        25 děti

 

Třídy : oddělení mladších dětí (třídní program „Rok s krtečkem“)

               oddělení starších dětí („Sovičky“)

         

 

Provoz mateřské školy: 6:15 – 16:30

 

 

Učitelé :

vedoucí učitelka – Bc. Monika Eflerová

Bc. Monika Eflerová - třída starších dětí

Bc. Pavla Vejrová - třída starších dětí

Marie Hlaváčková  - třída mladších dětí                                  

Ivana Felbrová - třída mladších dětí

 

 

Školní asistent :

Romana Ulrichová

 

Školní vzdělávací program MŠ : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Paleček a jeho kamarádi, č.j. 12/17

 

Provozní zaměstnanci :

Martina Puršlová - školnice

 

 

2.4 Školní jídelna

 

Kapacita : 150 jídel

 

Provozní zaměstnanci :

Lenka Hovorková – vedoucí školní jídelny

Jana Středová - kuchařka

Lenka Hlaváčová - kuchařka