Informace o ZŠ a MŠ – školní rok 2017/2018

 

 

1.1. Základní informace

 

Název: Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Adresa: Růžová 12, 50304 Černožice

Zřizovatel: Obec Černožice

Součásti školy : Školní družina, Růžová 12, Černožice

                            Školní jídelna, Družstevní 190, Černožice

                            Mateřská škola, Družstevní 190, Černožice

 

IČO

75001659

 

IZO

ZŠ  102066477

ŠD  117100064

ŠJ   117100790

MŠ 107581558

 

 

 

1.2. Kontakty

 

Telefonní spojení

ZŠ   495 421 086, 722 044 847, 723 272 440

ŠD   725 044 566

MŠ  495 421 048, 725 044 551

ŠJ    495 421 133, 732 290 269

 

E-mailová adresa

zscernozice@seznam.cz

mscernozice@seznam.cz

sjcernozice@seznam.cz

 

ID datové schránky
irpmcgj

 

 

1.3. Vedoucí zaměstnanci

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Cabicarová

Vedoucí učitelka MŠ : Monika Eflerová

Vedoucí vychovatelka : Šárka Šebková

Vedoucí školní jídelny : Lenka Hovorková

 

 

1.4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Helena Dubská

Tel.: 734 389 245

E-mail : dubskahelena1@gmail.com

 

 

2. Informace o ZŠ a MŠ ve školním roce 2017/2018

 

 

2.1. Základní škola

 

Základní škola, Černožice je škola s 1. – 5. postupným ročníkem.

Škola je od 1.1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

 

Otevření budovy školy : v 7:40 hodin

Začátek vyučování : v 8:00 hodin

Počet ročníků :  5

Počet tříd : 4

Třídy :    I. třída  (1. ročník)

         II. třída  (2. ročník

        III. třída (3., 4. ročník)

          V. třída (5. ročník)

 

Třídní učitelé : 1. ročník - Mgr. Zuzana Cabicarová

                    2. ročník - Mgr. Lucie Rabasová

                    3., 4. ročník - Mgr. Romana Jarolímová

                    5. ročník - Mgr. Iva Svobodová

 

Ostatní vyučující : Jana Kočí – vyučující HV v 1., 2., 3., 4., 5. r.

 

Povinný cizí jazyk : anglický jazyk pro žáky 3.,4.,5. r.  - Mgr. Lucie Rabasová

 

Celkový počet žáků k 1.9. 2017 : 58 žáků

 

Počty žáků v jednotlivých ročnících :   1. ročník   10 žáků

2. ročník   13 žáků

3. ročník   11 žáků

4. ročník   13 žáků

5. ročník   11 žáků

  

 

Školní vzdělávací program ZŠ : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy, Černožice, okres Hradec Králové, č.j. 112/2007 

 

 

2.2. Školní družina

 

Počet oddělení : 2

 

Provoz : ranní           6:15 –   8:40

         odpolední  11:45 – 16:30

 

Celkový počet přihlášených žáků do ŠD : 44 žáci

 

Vychovatelky : Šárka Šebková

                    Beáta Šotolová    

 

Školní vzdělávací program ŠD : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny Základní školy a mateřské školy, Černožice, okres Hradec Králové, č.j. 113/2007 

 

                        

2.3. Mateřská škola

 

Počet oddělení: 2

 

Celkový počet dětí k 1.9. 2017 : 48

 

Počty dětí v oddělení: oddělení „Žabičky“   24 děti

                                      oddělení „Sovičky“   24 děti

 

Třídy : Žabičky (mladší děti)

             Sovičky (starší děti)

 

Provoz mateřské školy: 6:15 – 16:30

 

Učitelky : třída mladších dětí - Žabičky: Monika Eflerová

                                                      Denisa Marková, Dis.

      třída starších dětí – Sovičky: Ivana Felbrová

                                                     Radka Lukášková, Dis.

                         

Školní vzdělávací program MŠ :Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Paleček a jeho kamarádi, č.j. 12/17