Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

 

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v měsíci říjnu 2017.

 

Výtvarný kroužek

paní učitelka Mgr. Romana Jarolímová

Úterý  15:00 – 15:45 hodin (mladší žáci – 1x za 14 dní)

  

Výtvarný kroužek

paní učitelka Mgr. Romana Jarolímová

Úterý   15:00 – 16:00 hodin (starší žáci – 1x za 14 dní)

             

Pohybové hry

paní učitelka Mgr. Iva Svobodová

Úterý  14:45- 15:30 hodin (mladší žáci – 1x za 14 dní)

 

Pohybové hry

paní učitelka Mgr. Iva Svobodová

Úterý  14:45- 15:30 hodin (starší žáci – 1x za 14 dní)                          

 

 

Pohybové hry

paní vychovatelka Šárka Šebková

Středa 15:15 – 16:00 hodin (1., 2. r. - v rámci ŠD)

                      

Hra na flétnu

paní učitelka  Mgr. Lucie Rabasová

Pondělí  14:00 – 14:45 hodin

 

Anglický jazyk

paní vychovatelka Beáta Šotolová

Pondělí 15:00 – 15:45 hodin (1., 2. r. - v rámci ŠD )

 

 

Zájemci o taneční kroužek a dramatický kroužek budou informování svými vedoucími.