Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

 

Hra na flétnu

pondělí 13:30 – 14:15 hodin

vedoucí kroužku -  Mgr. Lucie Rabasová

 

Výtvarný kroužek I. (1., 2. r.)

úterý 15:00 – 15:45 hodin ve dnech 14. 1., 4. 2., 18. 2., 10. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19. 5. 2020

vedoucí kroužku - Mgr. Romana Jarolímová

 

Výtvarný kroužek II. (3., 4., 5. r.)

úterý 15:00 – 16:00 hodin ve dnech 28. 1., 11. 2., 25. 2., 24. 3., 7. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5. 2020

vedoucí kroužku - Mgr. Romana Jarolímová

 

Kroužek florbalu (3., 4., 5. r.)

pondělí 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku – Mgr. Monika Kindlová

 

Pohybové hry (1., 2. r.)

středa 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku - Šárka Šebková

 

Anglický jazyk (1., 2.r.)

čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku – Marie Flídrová, DiS.