Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

 

 

Hra na flétnu

pondělí 14:00 - 14:45 hodin

vedoucí kroužku -  Mgr. Lucie Rabasová

 

 

Výtvarné tvoření I. (1., 2., 3. r.)

vedoucí kroužku - Mgr. Romana Jarolímová

úterý 15:00 – 16:00 hodin ve dnech 16.10., 20.11., 4.12. 2018, 8. 1. 2019

 

 

Výtvarné tvoření II. (4., 5. r.)

vedoucí kroužku - Mgr. Romana Jarolímová

úterý 15:00 – 16:00 hodin ve dnech 9. 10., 23. 10., 13. 11., 27. 11., 18. 12. 2018

 

 

Pohybové hry (1., 2. r.)

středa 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku - Šárka Šebková

 

 

Anglický jazyk (1., 2.r.)

čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku - Marie Flídrová

 

 

Divadelní kroužek

čtvrtek 13:30 – 15:00

vedoucí kroužku – MgA. Lucie Kotěrová