Školní rok 2017-2018

Souhrnné informace - ZŠ a MŠ 2017-2018

Organizace školního roku 2017/2018

 

zahájení 1. pololetí školního roku 2017/2018

4.9.2017

podzimní prázdniny

26.10., 27.10.2017

vánoční prázdniny

23.12. 2017 - 2.1.2018

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

3.1.2018

ukončení prvního pololetí

31.1.2018

jednodenní pololetní prázdniny

2.2.2018

jarní prázdniny

19.2. - 25.2.2018

velikonoční prázdniny

29.3. - 30.3.2018

ukončení druhého pololetí

29.6.2018

hlavní prázdniny

2.7. - 31.8.2018

zahájení školního roku 2018/2019

3.9.2018

 

 

 

Přehled třídních schůzek a konzultačních hodin ve školním roce 2017/2018

 

Třídní schůzky

Datum

Čas

Poznámky

14.9.2017

od 17.00

Společná zahajovací schůzka rodičů

Obsah schůzky:

- organizace školního roku 2017/2018

- seznámení se školním řádem

- seznámení s vnitřním řádem ŠD (provoz ŠD,  

  kritéria přijímání žáků do ŠD, hrazení školného)

- seznámení s vnitřním řádem ŠJ

- informace o vzdělávání žáků se SVP

- informace o činnosti zájmových kroužků

- přijímací řízení na víceletá gymnázia

- přestup žáků na 2.stupeň

- akce školy

31.10.2017

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

16.1.2018

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

17.4.2018

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

12.6.2018

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

 

 

Konzultační hodiny

Datum

Čas

3.10.2017

14.45.- 15.45

12.12.2017

14.45.- 15.45

13.3.2018

14.45.- 15.45

15.5.2018

14.45.- 15.45

 

 

Poznámka:

Dojde-li ke změně termínu třídní schůzky č konzultační hodiny, budou zákonní zástupci žáků včas informováni prostřednictvím

žákovské knížky.

 

Zájmové kroužky - informace

Školní poradenské pracoviště

Vyučující jednotlivých předmětů v roce 2017/2018

Zaměstnanci školy v roce 2017/2018