Školní rok 2018-2019

Souhrnné informace - ZŠ a MŠ 2018-2019

Organizace školního roku 2018/2019

zahájení 1. pololetí školního roku 2018/2019

3.9.2018

podzimní prázdniny

29.10., 30.10. 2018

vánoční prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

3.1.2019

ředitelské volno

3.1., 4.1. 2019

ukončení prvního pololetí

31.1.2019

jednodenní pololetní prázdniny

1.2.2019

jarní prázdniny

25. 2. - 3.3. 2019

velikonoční prázdniny

18.4.2019

ukončení druhého pololetí

28.6.2019

hlavní prázdniny

29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

zahájení školního roku 2019/2020

2.9.2019

 

Přehled třídních schůzek a konzultačních hodin ve školním roce 2018/2019

Třídní schůzky

Datum

Čas

Poznámky

13.9.2018

od 17.00

Společná zahajovací schůzka rodičů

Obsah schůzky :

- organizace školního roku 2018/2019

- informace o GDPR

- informace o možnosti přihlášení do pěveckého sboru

  Jitro (zástupce p.prof.. Skopala)

- informace o volbách do Školské rady

- seznámení se školním řádem

- seznámení s vnitřním řádem ŠD (provoz ŠD, kritéria 

  přijímání žáků do ŠD, hrazení školného)

- seznámení s vnitřním řádem ŠJ

- informace o vzdělávání žáků se SVP

- informace o činnosti zájmových kroužků

- přijímací řízení na víceletá gymnázia

- přestup žáků na 2. stupeň ZŠ

- akce školy

6.11.2018

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

15.1.2019

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

16.4.2019

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

11.6.2019

14.45 - 17.30

Individuální informace o prospěchu

 

Konzultační hodiny

Datum

Čas

2.10.2018

14.45 - 15.45

11.12.2018

14.45 - 15.45

19.3.2019

14.45 - 15.45

14.5.2019

14.45 - 15.45

 

Poznámka :

Dojde-li k ke změně termínu třídní schůzky či konzultační hodiny, budou zákonní zástupci žáků včas informováni prostřednictvím žákovské knížky.

 

Zájmové kroužky - informace

Školní poradenské pracoviště

Vyučující jednotlivých předmětů v roce 2018/2019

Zaměstnanci školy v roce 2018/2019