Školní rok 2023-2024

Informace o škole 2023-2024

Provoz školy ve školním roce 2023-2024

Počty žáků ve školním roce 2023-2024

Třídní schůzky ve školním roce 2023-2024

Vyučující jednotlivých předmětů v roce 2023/2024

Zaměstnanci školy ve školním roce 2023-2024

 

Organizace školního roku 2023/2024

 

Zahájení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny

Vánoční prázdniny

Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Ukončení prvního pololetí (předání vysvědčení)

Jednodenní pololetní prázdniny

Jarní prázdniny

Velikonoční prázdniny

Ukončení 2.  pololetí školního roku 2023/2024

Hlavní prázdniny

Zahájení školního roku 2024/2025