Školní rok 2021-2022

Informace o provozu ZŠ a ŠD ve školním roce 2021-2022

Zájmové kroužky - informace

Školní poradenské pracoviště

Vyučující jednotlivých předmětů v roce 2021/2022

Zaměstnanci školy v roce 2021/2022

 

Organizace školního roku 2021/2022

 

Přehled školních prázdnin

 

Podzimní:       27.10 a 29.10.2021

Vánoční:         23.12.2021 – 2.1.2022

Pololetní:        4.2.2022

Jarní:               7.2. – 13.2.2022

Velikonoční:   14.4.2022

Hlavní:            1.7. – 31.8.2022

 

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1.9.2022

 

 

 

       Přehled třídních schůzek a konzultací

 

 Třídní schůzky:

 Čtvrtek 9.9.2021 v 17.00 hod. – společná zahajovací schůzka rodičů

 

 Schůzka proběhne v budově školy za dodržení aktuálně platných

 protiepidemických opatření pro běžné společné akce více osob (respirátor, 

 dezinfekce rukou při vstupu do budovy).

 Rodičům, kteří se této schůzky nezúčastní, budou informace předány

 v písemné podobě.

 

 Obsah schůzky:

-          organizace školního roku 2021/2022

-          seznámení se školními předpisy a řády

-          provoz ŠD a ŠJ

-          informace o možnostech distančního vzdělávání

-          informace o vzdělávání žáků se SVP

-          informace o plaveckém výcviku

-          přijímací řízení na víceletá gymnázia, přestup žáků na 2. st. ZŠ

-          akce školy – sběr papíru

 

 Individuální informace o prospěchu:

 úterý 9.11. 2021

 úterý 18.1. 2022

 úterý 26.4. 2022

 úterý 14.6. 2022

 vždy od  14.45 do 17.30h.

 

 Konzultační hodiny:

 

 úterý 12.10. 2021

 úterý 7.12. 2021

 úterý 15.3. 2022

 vždy od 14.45 do 15.45h.