O škole

   
   
Název:      Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové  
Adresa:      Růžová 12, 50304 Černožice
Zřizovatel:      Obec Černožice
   
Vzdělávací program:      Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ, Černožice, č.j. 112/2007
   
Součásti školy:      Školní družina, Růžová 12, Černožice
      Školní jídelna, Družstevní 190, Černožice
      Mateřská škola, Družstevní 190, Černožice
   
IČO:      75001659
IZO ZŠ:      102066477
IZO ŠD:      117100064
IZO ŠJ:      117100790
IZO MŠ:      107581558
   
ID datové schránky:      irpmcgj
 

Základní škola, Černožice je škola s 1.-5. ročníkem. Co nabízíme?
Škola je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.