Výše stravného

 

Výše stravného

Mateřská škola  

3-6 let                                                                od 7 let

přesnídávka 9,- Kč                                            přesnídávka 9,- Kč                        

oběd 20,- Kč                                                     oběd 23,- Kč

svačinka 9,- Kč                                                 svačinka 9,- Kč

celkem 38,- Kč                                                celkem 41,- Kč

 

 

Základní škola

7-10 let                      11- 14 let

oběd    24,- Kč            oběd    27,- Kč

 

 

Výše poplatků za stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., která je novelizovaná Vyhláškou č. 107/2008.

Stravné dle věku  je určováno  podle toho, jakého věku nejvýše dítě dosáhne v příslušném školním roce, přičemž školní rok začíná 1.září  a končí 31. srpna.