Školní jídelna

 

Školní rok 2017 - 2018

   
   
Vedoucí školní jídelny:      pí Lenka Hovorková
tel.:      495 421 133, 732 290 269 
email:      sjcernozice@seznam.cz
     

 

 Vnitřní řád školní jídelny.