Školní rok 2010-11

Škola v přírodě
 
 
 
 
 
2.místo v turnaji ve vybíjené malotřídních škol v Malšově Lhotě
Vánoční vystoupení žáků v Domově důchodců
 
Advent
 
 
 
Mikuláš
 
Modelářská dílna
 
Jablíčkový den