Školní rok 2008-09

 
Školní výlet
(hrad Pecka)
 
 
 
Škola v přírodě
 
 
 
 
Velikonoce
 
 
1.místo ve vybíjené
(turnaj v HK)
 
Velikonoční soutěže
 
 
Vynášení Morany
 
Přehlídka dravců
 
Advent
 
Loučení s podzimem