Školní rok 2006-07

 
Oblastní kolo v lehké
atletice v Černožicích
 
Den matek
 
Čarodějnický den
 
Velikonoce
 
 
Barevné dny
 
Modré pondělí
 
Vlastivěda 5.ročník
Pověst o sv. Václavovi
 
Vánoční besídka