Školní družina

Hrazení školného

·         Od 1. 9. 2016 hradí zákonní zástupci rodičů pobyt žáka ve školní družině.

·         Pobyt žáka ve školní družině je hrazen formou školného, které hradí zákonní zástupci žáka. Výše školného za žáka činí 50,00 Kč měsíčně.Částka za školné se hradí v hotovosti vždy na jedno pololetí. Na první pololetí školního roku se hradí částka ve výši 200,00 Kč, tato částka musí být uhrazena nejpozději do 30. září v hotovosti u paní vychovatelky. Školné na druhé pololetí školního roku se hradí v měsíci lednu ve výši 300,00 Kč u paní vychovatelky. Školné na druhé pololetí musí být uhrazeno nejpozději do 31.ledna.

·         V případě neuhrazení školného do 30. září a 31.ledna kalendářního roku má ředitelka školy právo ukončit docházku žáka do školní družiny.

·          Školné za školní družinu hradí v plné výši i žáci, kteří navštěvují školní družinu pouze v ranním provozu.

·         Školné v plné výši hradí i žáci, kteří navštěvují školní družinu nepravidelně ( jsou přihlášeni k nepravidelné docházce).

·         Školné nehradí žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné dovházce do ŠD, ale kteří ve vyjímečném případě po domluvě s paní vychovatelkou využijí provozu  školní družiny.