Dokumenty

 

Desatero školní zralosti

Pravidla hodnocení

Zapojení školy do projektu EU

 

Ke stažení (formát .pdf)

Školní řád

Omlouvání žáků

 

Ke stažení - formuláře

Soubor žádostí (.pdf)
(přestup žáka, přeřazení do vyššího ročníku, přijetí k vzdělávání, odklad školní docházky, povolení domácího vzdělávání, povolení individuálního plánu, převedení do jiného vzdělávacího programu)

Odhlášení žáka ze ZŠ (.pdf)

Přihláška do školní družiny - prázdniny, řed. volno (.pdf)

Odhlášení ze školní družiny (.pdf)

Žádost o uvolnění z vyučování (.pdf)

Žádost o vystavení potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v MŠ (.pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (.doc)