Dokumenty

 

Kritéria přijímání dětí do 1.r. 2024-2025

Pravidla hodnocení

Zapojení školy do projektu EU

 

Ke stažení (formát .pdf)

Desatero pro rodiče

Školní řád

Omlouvání žáků

 

Ke stažení - formuláře

Žádost o odklad školní docházky (.doc)

Žádost o povolení slovního hodnocení (.doc)

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (.doc)

Žádost o přestup žáka do základní školy (.doc)

Žádost o přestup žáka do základní školy-žák v pěstounské péči (.doc)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (.doc)

Zápisový list pro žáka 1.ročníku (.docx)

Žádost o přijetí žáka k docházce do školní družiny (.doc)

Žádost o ukončení plnění povinné školní docházky (.doc)

Žádost o uvolnění z vyučování (.doc)

Žádost o uvolnění žáka z vyuč. hodiny (.doc)

Žádost o zahájení povinné školní docházky pro dítě, které dosáhne 6. roku věku (.doc)

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ česko-ukrajinsky (.doc)