Hot News

Aktuální informace ZŠ

Pozitivní výsledek antigenního tesut žáka při preventivním testování
Pokud se stane, že při preventivním antigenním testování žáků vyjde žákovi pozitivní antigenní test, spolužáci daného žáka nastoupí do ztv. režimu „test to stay", což znamená, že žáci pokračují nadále v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že budou následující dny každý den testováni před zahájením vyučování, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
Žáci budou dodržovat během tohoto období zvýšená hygienická opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (tříd), používaní určeného hygienického zařízení, odděleného stravování od ostatních žáků (tříd). Pokud bude výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrátí ke standardnímu režimu výuky.

Informace k testování žáků od ledna 2022.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka
Školu v případě výskytu onemocnění covid-19 kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologická šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje příslušnou KHS a vyčká na další pokyny ze strany KHS.
Jak postupovat v případě onemocnění žáka.

Doplňující informace - Antg testy z plavání (možnost stažení)
Současná epidemiologická opatření státu ukládají plaveckým střediskům četné povinnosti, především testovat plavce na přítomnost viru COVID19 před vstupem do bazénu. Společnost Electrolyte s.r.o. se specializuje na dodávání tzv. "řešení na klíč" pro různé sportovní a kulturní akce a zajišťuje též testování žáků před vstupem do bazénu, otestování 80ti členné skupiny dětí trvá cca. 10 minut. Díky zkušenostem dokáže otestovat velké objemy lidí v co nejkratším čase.
1) Společnost Electrolyte s.r.o. používá bezbolestné plivací antigenní testy (u dětí nejvíce preferované), které jsou vyhotoveny před vstupem do bazénu.
2) Kvalifikovaný zdravotnický personál zajišťuje odborné provedení a vyhodnocení testu. Výsledek testu je ke stažení na ocko.uzis.cz v aplikaci Tečka nebo může být zaslán na email a platí po 3 dny. Jedná se o oficální dokument s QR kódem se kterým můžete dále navštěvovat sportovní či hudební kroužky.
Informace k plaveckému výcviku.

Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne 9.9.2021.

Testování žáků v období od 1.9.2021
Návod na testování zde.
Video a instrukce na https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw.

Informace k zahájění školního roku 2021-2022.

Učební pomůcky pro rok 2021-2022.

Informace k nedodržování mimořádných opatření
Řešení nedodržování mimořádných opatření

Odkazy na právní stanoviska MŠMT
Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách
Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid.

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Průběžné informace k provozu školy (viz výše)
Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce