Hot News

Aktuální informace ZŠ

Karanténa covid-19
Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 mezi žáky základní školy jsou někteří žáci od 30.11. 2021 v karanténě.
Výskyt onemocnění covid-19 u žáka
Školu v případěvýskytu onemocnění covid-19 kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologická šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje příslušnou KHS a vyčká na další pokyny ze strany KHS.
Jak postupovat v případě onemocnění žáka.

Doplňující informace - Antg testy z plavání (možnost stažení)
Současná epidemiologická opatření státu ukládají plaveckým střediskům četné povinnosti, především testovat plavce na přítomnost viru COVID19 před vstupem do bazénu. Společnost Electrolyte s.r.o. se specializuje na dodávání tzv. "řešení na klíč" pro různé sportovní a kulturní akce a zajišťuje též testování žáků před vstupem do bazénu, otestování 80ti členné skupiny dětí trvá cca. 10 minut. Díky zkušenostem dokáže otestovat velké objemy lidí v co nejkratším čase.
1) Společnost Electrolyte s.r.o. používá bezbolestné plivací antigenní testy (u dětí nejvíce preferované), které jsou vyhotoveny před vstupem do bazénu.
2) Kvalifikovaný zdravotnický personál zajišťuje odborné provedení a vyhodnocení testu. Výsledek testu je ke stažení na ocko.uzis.cz v aplikaci Tečka nebo může být zaslán na email a platí po 3 dny. Jedná se o oficální dokument s QR kódem se kterým můžete dále navštěvovat sportovní či hudební kroužky.
Informace k plaveckému výcviku.

Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne 9.9.2021.

Testování žáků v období od 1.9.2021
Návod na testování zde.
Video a instrukce na https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw.

Informace k zahájění školního roku 2021-2022.

Učební pomůcky pro rok 2021-2022.

Informace k nedodržování mimořádných opatření
Řešení nedodržování mimořádných opatření

Odkazy na právní stanoviska MŠMT
Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách
Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid.

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Průběžné informace k provozu školy (viz výše)
Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce