Aktuální informace ZŠ

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz mateřské školy a základní školy od 1. 3. 2021
Na základě usnesení Vlády České republiky číslo 196 ze dne 26. 2. 2021, kterým vyhlásila Vláda ČR nouzový stav na území ČR, omezuje vláda s účinností ode dne 27. 2. 2021 od 00:00 hodin do 21. 3. 2021 do 23:59 hodin provoz
- mateřských škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,
- základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření MŠMT.

Informace k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020-2021.

Obnovení výuky 1. a 2. ročníku od 18.11.

Dopis plnoletým osobám od Krajské hygienické stanice.

Dopis rodičům od Krajské hygienické stanice.

Ošetřovné - aktuální informace.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid.

Úvodní informace pro rok 2020-2021.

Pomůcky pro rok 2020-2021.

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Informace k zájmovým kroužkům 2019-2020 (02.10.2019)
Informace k rozvrhu 2019-2020 (03.09.2019)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce