Aktuální informace ZŠ

Hot News

               Logická olympiáda

Na níže uvedeném odkazu můžete získat podrobnější informace a zaregistrovat Vaše dítě k účasti v soutěži nazvané Logická olympiáda

https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/

Zúčastnit se mohou žáci všech ročníků. Registraci provádí zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30.9.2023.

Učební pomůcky pro rok 2023-2024

Výsledky zápisu do 1.třídy

Provoz ZŠ  

 

Akce školy    

 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady.

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovném lze nalézt např. na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště