Hot News

Aktuální informace ZŠ

Informace o začátku školního roku – zápis ze společné schůzky rodičů

Učební pomůcky pro rok 2022-2023.

Provoz ZŠ  27.6.-30.6.

Výsledky voleb do školské rady.

Výsledky zvláštního zápisu dětí do 1.třídy.

Volby do školské rady.

Oznámení o konání zápisu do ZŠ ve školním roce 2022/2023.

Žádost o přijetí do ZŠ ve školním roce 2022/2023.

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovném lze nalézt např. na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 Novinky

Aktuální školní akce

-        Putování s muzikou – 20.9. 2022

-        Fotografování – 21.9. 2022

-    Logická olympiáda 1. – 7.10. 2022

-        Sběr papíru – polovina října 2022

-    Školní kroužky – od října 2022

-    Divadélko pro školy – 21.11. 2022

-        Sběr kaštanů a žaludů – průběžně

 (podrobněji v Zápisu ze společné schůzky rodičů)