Hot News

Aktuální informace ZŠ

Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Černožice

(bližší informace viz Provoz ZŠ)

 

Výsledky zápisu do 1.třídy

Provoz ZŠ  - Konkurs na ředitele/ředitelku - podrobnosti

 

Povinná plavecká výuka v rámci tělesné výchovy – 1., 2., 3. a 4. ročník

 

Plavecká výuka probíhá vždy v pondělí v termínech:

27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6. a 26.6.2023.

(26.6. – lekce spojená s návštěvou AQC – úhrada Kč 120,--)

Kurzovné za 10 lekcí činí pro žáky 1. ročníku    Kč 1 100,-.

 

Částka za lekci spojenou s návštěvou AQC se bude vybírat až v měsíci červnu.

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

Hra na flétnu

pondělí 13:30 – 14:15 hodin

vedoucí kroužku -  paní učitelka Mgr. Lucie Rabasová

Výtvarný kroužek I. (1. r.)

úterý 15:00 – 15:45 hodin ve dnech   21. 2., 7. 3.,  28. 3., 11. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5. 2023

vedoucí kroužku –  paní učitelka Mgr. Romana Jarolímová

Výtvarný kroužek II. (2., 3. r.)

úterý 15:00 – 16:00 hodin ve dnech  28. 2., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 9. 5., 23. 5. 2023

vedoucí kroužku – paní učitelka Mgr. Romana Jarolímová

Pohybové hry (1., 2., 3.  r.)

čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin

vedoucí kroužku – paní vychovatelka Šárka Šebková

Anglický jazyk (1., 2. r.)

středa 13:15 – 14.00 hodin

vedoucí kroužku – paní učitelka Mgr. Monika Kindlová

 

Akce školy – červen 2023    

- 1.6. - školní olympiáda

- 20.6.- školní výlet

- 23.6.- výukový program o Vesmíru

- 28.6. – projetkový den o včelách

- 29.6. – návštěva SDH Černožice

 

Informace o začátku školního roku – zápis ze společné schůzky rodičů

Učební pomůcky pro rok 2022-2023

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky zvláštního zápisu dětí do 1. třídy

Volby do školské rady.

Oznámení o konání zápisu do ZŠ ve školním roce 2022/2023

Žádost o přijetí do ZŠ ve školním roce 2022/2023

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovném lze nalézt např. na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště