Hot News

Aktuální informace ZŠ

Doplňující informace - Antg testy z plavání (možnost stažení)
Současná epidemiologická opatření státu ukládají plaveckým střediskům četné povinnosti, především testovat plavce na přítomnost viru COVID19 před vstupem do bazénu. Společnost Electrolyte s.r.o. se specializuje na dodávání tzv. "řešení na klíč" pro různé sportovní a kulturní akce a zajišťuje též testování žáků před vstupem do bazénu, otestování 80ti členné skupiny dětí trvá cca. 10 minut. Díky zkušenostem dokáže otestovat velké objemy lidí v co nejkratším čase.
1) Společnost Electrolyte s.r.o. používá bezbolestné plivací antigenní testy (u dětí nejvíce preferované), které jsou vyhotoveny před vstupem do bazénu.
2) Kvalifikovaný zdravotnický personál zajišťuje odborné provedení a vyhodnocení testu. Výsledek testu je ke stažení na ocko.uzis.cz v aplikaci Tečka nebo může být zaslán na email a platí po 3 dny. Jedná se o oficální dokument s QR kódem se kterým můžete dále navštěvovat sportovní či hudební kroužky.
Informace k plaveckému výcviku.

Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne 9.9.2021.

Testování žáků v období od 1.9.2021
Návod na testování zde.
Video a instrukce na https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw.

Informace k zahájění školního roku 2021-2022.

Učební pomůcky pro rok 2021-2022.

Provoz školy na konci června a začátek nového školního roku (aktualizováno 26.6.)

Informace pro rodiče žáků 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Testování žáků v období od 26.4.2021
V období od 26.4. do 7.5.2021 budou žáci testováni testy SINGCLEAN. Dodávka v této vlně distribuce je do celé ČR jednotná a všem krajům jsou distribuovány pouze testy SINGCLEAN
(viz. video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole nebo https://youtu.be/BmDnd140UH4).

Informace k nedodržování mimořádných opatření
Řešení nedodržování mimořádných opatření

Odkazy na právní stanoviska MŠMT
Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách
Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Mimořádné opatření MŠMT.

Dopis plnoletým osobám od Krajské hygienické stanice.

Dopis rodičům od Krajské hygienické stanice.

Ošetřovné - aktuální informace.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid.

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Průběžné informace k provozu školy (viz výše)
Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce