Aktuální informace ZŠ

Předání vysvědčení.
(Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění)

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Aktuální informace (k 12.6.)ke školnímu roku 2019/2020 a 2020/2021.

MŠMT - ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku.

Bližší informace k otevření ZŠ a provozu do 30.6.2020.
(Přihláška na vzdělávací aktivity a stravování
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění)

Informace k otevření školní družiny a provozu do 30.6.2020.

Informace k otevření školní jídelny a provozu do 30.6.2020.
 

Ošetřovné
Aktualizované informace MPSV k ošetřovnému do 30. 6. a od července 2020 zde.
!!! Aktualizovaný výkaz pro OČR na měsíce květen a červen.
(přibyl odstavec čestného prohlášení pro rodiče, kteří i nadále pokračují v ošetřování dětí)
Ošetřovné - aktuální informace
(Výkaz pro ošetřovné)

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Informace k zájmovým kroužkům 2019-2020 (02.10.2019)
Informace k rozvrhu 2019-2020 (03.09.2019)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce