Hot News

Aktuální informace ZŠ

Informace o začátku školního roku pro 1.třídu.

Učební pomůcky pro rok 2022-2023.

Provoz ZŠ 27.6.-30.6.

Výsledky voleb do školské rady.

Výsledky zvláštního zápisu dětí do 1.třídy.

Volby do školské rady.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.
(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Oznámení o konání zápisu do ZŠ ve školním roce 2022/2023.
Žádost o přijetí do ZŠ ve školním roce 2022/2023.

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Průběžné informace k provozu školy (viz výše)
Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce

3.6.2022 9:00-12:00 - Oblastní kolo v lehké atletice – ZŠ Dohalice
8.6.2022 odpoledne - Malování na kamínky – spolupráce ŠD s DD v Černožicích
10.6.2022 13:00-16:00 - Tajný výlet se ŠD
13.6.2022 13:00–14:00 - Pasování žáků 1. třídy na čtenáře
14.6.2022 14:45-17:30 - Schůzky rodičů, Volby do školské rady
21.6.2022 16:00-17:00 - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
22.6.2022 8:00-14:00 - Školní výlet na Zámek Potštejn
27.6.2022 9:00-10:00 - Kouzelnické představení
29.6.2022 9:00-11:45 - Dětský den
30.6.2022 8:00-8:45 - Slavnostní zakončení školního roku