Aktuální informace ZŠ

Informace k provozu škol od 24.5.2021
Novelizovaným mimořádným opatřením MZ se oproti současnosti mění následující :

Na základních školách

Na mateřských školách

Výsledky zápisu do 1.třídy základního vzdělávání.

Testování žáků v období od 26.4.2021
V období od 26.4. do 7.5.2021 budou žáci testováni testy SINGCLEAN. Dodávka v této vlně distribuce je do celé ČR jednotná a všem krajům jsou distribuovány pouze testy SINGCLEAN
(viz. video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole nebo https://youtu.be/BmDnd140UH4).

Provoz MŠ od 26.4.2021
Na základě Opatření MZ (odst. 5) vydaného dne 19. 4. 2021 se umožňuje od 26. 4. 2021 provoz mateřských škol v Královéhradeckém kraji bez omezení.
Mimořádným opatřením se současně ruší testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v mateřských školách v Královéhradeckém kraji, ve kterém již s ohledem na epidemiologický vývoj není potřebné zachovávat omezení prezenčního předškolního vzdělávání.

Informace k nedodržování mimořádných opatření
Řešení nedodržování mimořádných opatření

Odkazy na právní stanoviska MŠMT
Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách
Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Informace k provozu školy od 12.4.2021
Provoz školy od pondělí 12.dubna
Informace k testování
Odkaz na instruktážní video

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022
Informace k zápisu do 1.třídy
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí
Žádost o odklad

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Mimořádné opatření MŠMT.

Informace k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020-2021.

Dopis plnoletým osobám od Krajské hygienické stanice.

Dopis rodičům od Krajské hygienické stanice.

Ošetřovné - aktuální informace.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid.

Pomůcky pro rok 2020-2021.

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Informace k zájmovým kroužkům 2019-2020 (02.10.2019)
Informace k rozvrhu 2019-2020 (03.09.2019)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce