Hot News

Aktuální informace ZŠ

Výsledky zápisu dětí do 1.třídy.

Informace k zápisu dětí do 1.třídy.

Učební pomůcky pro rok 2021-2022.

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

 

Novinky

Průběžné informace k provozu školy (viz výše)
Aktualizované dokumenty Školní řád a Pravidla hodnocení (27.02.2020)
Zrušení fotogalerií (23.05.2018)

 

Aktuální školní akce