Aktuální informace ZŠ

Hot News

Naše škola je zapojena do PROJEKTU 

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006736

__________________________________________________________________________

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

proběhne 18. 6. 2024 v 16:00 hodin v budově ZŠ Černožice.

 ________________________________________________________________________________

 

ATLETICKÉ ZÁVODY MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

V úterý 28. 5. 2024 se zúčastnilo osm nejúspěšnějších žáků školního kola okresního kola lehkoatletických přeborů malotřídních škol v Dohalicích. Celkově se tým ZŠ Černožice umístil na 2. místě a přivezl šest medailí. Tomáš Němeček: 1. místo – sprint, 2. místo – hod, 2. místo – skok daleký, Emma Valášková: 2. místo – sprint, 2. místo – běh 300m a Václav Kopeček: 3. místo – běh 300m. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

 

Fotografie naleznete ve složce Odkazy na fotogalerii.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024-2025 se uskuteční ve středu 10. 4. 2024 v budově Základní školy Černožice. Bližší informace naleznete na této záložce pod odkazem Zápis do ZŠ

Zápisu se zúčastnilo 7 budoucích školáků.

 

 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA

Začátkem března 2024 se naši žáci zúčastnili lyžařského kurzu, který jsme pořádali ve spolupráci s lyžařskou školou Snowbear. Kurzu se zúčastnilo celkem 28 žáků, kteří na svahu získali nové dovednosti a společně si užili spoustu zábavy.  Za skvělou organizaci děkujeme především lyžařské škole Snowbear a také pedagogům, kteří se na organizaci podíleli.

 

Fotografie z této akce naleznete ve složce Odkazy na fotogalerii.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Naši nejšikovnější recitátoři Sofie Stašková, Sára Ondrus, Adam Valášek, Tereza Štěpánová, Jan Flídr a Anna Malinová se dne 13. února 2024 zúčastnili recitační soutěže škol „O LIBČANSKOU BÁSNIČKU“. Všem se recitace básní opravdu povedla a Sofinka Stašková získala i ocenění poroty. Ze soutěže jsme si odvezli nejen krásné zážitky a diplom, ale i věcné ceny v podobě knížek a vlastnoručně vyrobených záložek. Za odvoz děkujeme panu Wallsteinovi a jeho Taxi maxi.  (Mgr. S. Kropáčková Hvězdová)

WOCABEE angličtina

Žáci 4. ročníku uspěli v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu, umístili se na vynikajícím 3. místě. Žáci 3. ročníku se v této soutěži umístili na 9. místě.

Všem moc gratulujeme

 

Předškolička pro budoucí prvňáčky 2024

Zápis do ZŠ 2024-2025

Učební pomůcky 2023-2024

Výsledky zápisu do 1.třídy

Provoz ZŠ  

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady

Distanční výuka

Návod - aplikace Škola v pyžamu

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Školní poradenské pracoviště

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovném lze nalézt např. na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
.

aktualizováno 10.6. 2024