Z akcí školy

Závěr školního roku 2013-2014

   Akce z konce školního roku ...(celý článek)

 

Země volá o pomoc 30.4.2014  (fotogalerie)

Odpad, to je velká špína,
není to s ním nikdy prima.
Chránit Zemi, to se musí,
Každý ať to vskutku zkusí!

   Neobyčejná říkanka, kterou to vše začalo.
„Zkuste se i vy zamyslet, jak vy můžete ochránit naši modrou planetu. „ Země volá o pomoc!“ – hesla, která dokázala vyburcovat všechny děti k nevídané aktivitě. Zábavnou formou se učily třídit odpadky, luštily kvízy (zabývající se ochranou životního prostředí), poznávaly ohrožené druhy živočichů, rostlin. A nakreslit planetu“zdravou a nemocnou“, to bylo vyvrcholením Dne Země, který si škola pro své žáky připravila.

 

Barevné Velikonoce 14.– 16.4.2014

   Barevné Velikonoce - učit se podle barevných velikonočních dnů, je tradicí na více školách. I na té naší školičce probíhalo Modré pondělí, Žluté úterý.A Škaredá středa nebyla Škaredá, ale Barevná. Seznámit se s lidovými obyčeji, vymrskat paní učitelku pomlázkou a vykoledovat si sladkou odměnu, to byla jedna z činností, kterými bylo nabito toto velikonoční „barevné dopoledne.

 

Velikonoční výstava 12.4.2014  (fotogalerie)

   Velikonoční výstava uspořádaná z prací žáků základní školy ukázala široké veřejnosti, co všechno a z čeho všeho se dá“ výtvarně „tvořit. A protože šlo o velikonoční výstavu, nechyběla ani soutěž „O nejkrásnější kraslici“.

 

Masopustní veselice 28.2.2014  (fotogalerie)

   Voňavoučké a křupavé koblížky už tradičně zahájily školní Masopustní veselici. Namaskovat se, navléknout na sebe kostýmy a být chvíli někým jiným, to bylo lákadlo nejen pro děti, ale i pro pedagogy. Tancování, soutěže či lidové zvyky naplnily celé netradiční dopoledne, které zakončila „ obsáhlá“ tombola . Každý klaun, princezna i kovboj si odnesli malou drobnost, která udělala tečku za „ náročným vyučováním“.

 

Projekt O královský trůn  (fotogalerie)

   Tento projekt byl vlastně půlroční hrou, která zábavnou formou seznámila děti se základy raně i pozdně středověkého způsobu života. Prostřednictvím her a kvízů si žáci osvojovali příslušné vědomosti. Nedílnou součástí projektu byla dramatizace pověstí či konkrétních historických událostí, práce na internetu nebo s odborným textem. Další poznatky si žáci osvojovali praktickou činností, kdy se například přenesli do období Velké Moravy a stali se z nich zdatní šperkaři.Výroba erbů či hradů byla zase neodmyslitelně spjata s dobou udatných rytířů. Zhlédnutím příslušných filmů byly děti vedeny k vyvozování správných skutečností v příslušném učivu. Za každý splněný úkol získávali žáci groše, hrady nebo šlechtická sídla, což je nakonec dovedlo na královský trůn.Vítězové pak byli oceněni sladkou odměnou.

 

Projekt Botičky pro cestovatele Otíka

   

   Tento projekt byl zaměřen na zeměpisnou část vlastivědy v 5. ročníku. Loutka berušky Otíka s žáky procestovala celou Evropu. Za splněné úkoly získávaly děti knoflíky, které si přišívaly na plstěné botičky, které si v rámci pracovních činností vytvořily.Ten, kdo získal během hry nejvíce knoflíků, byl náležitě odměněn.

 

Škola v přírodě 12.5.- 17.5.2013  (fotogalerie)

   Duchové, strašidla,lovci duchů, ducháče, Bílá paní,Hejkal,Ohnivec,duch kaplana z kostela sv.Matouše - to všechno se prolínalo naším pobytem na škole v přírodě v Jedlové. Letošní škola v přírodě byla laděna „duchařsky“.Děti byly označeny jako "Lovci duchů". Za různé úkoly, které plnily, dostávaly platidlo– "ducháče". Jejich pokoje byly podle čistoty ohodnoceny jako komnaty Bílé paní a hraběte Drákuly či Hejkalův brloh. Při hrách Lovci duchů skládali tajné zprávy, vyvolávali duchy, sbírali slzy Bílé paní či hledali ukrytý poklad, který strážil duch kaplana z kostela sv. Matouše.V lese je honil Hejkal a při duchařském rejdění s nimi řádil Ohnivec s Hejkalem a Bílou paní. Děti se vyřádily i výtvarně. Každé družstvo si vytvořilo svůj duchařský znak, a dotvořilo příběh o duchovi kaplana z kostela sv. Matouše. Každý si ušil svůj měšec na "ducháče" a kdo chtěl, vyrobil si duchařský obleček na závěrečný „Večírek duchů ". Myslím, že fotografie z našeho pobytu ve fotogalerii dokládají, že se nenudily děti ani vedoucí!

 

Den Země 26.4.2013

   Ekologie je slovo, které se skládá z osmi písmen. Na těchto osm písmen bylo slovo rozstříháno a nalepeno na různé předměty, které příliš do přírody nepatří. Tyto předměty byly rozházeny po školní zahradě a děti pracující ve skupinách měly tyto „ odpadky „ najít a sestavit z písmen toto výše uvedené slovo. Tak začal Den Země u nás ve škole. Najít na internetu informace o Zemi, o tom , co to je ekologie či environmentální výchova bylo pro starší žáky hračka. Během vyučování se snažili žáci správně třídit odpad do barevných kontejnerů, zkusili si testík o ochraně přírody ,sami si zahráli na „odpadky“, které se hledají s příslušnou „popelnicí“. Nakonec se každá třída vydala po červených fáborech k Labi, kde plnila různé úkoly spojené s ochranou přírody. A vymyslet „Příběh Země“na daná slova nebyl pro starší žáky žádný problém. Přestože pro děti nejsou netradiční formy výuky neznámé, byly s tímto projektovým dnem spokojené.

 

Den mazlíčků 23.4.2013

   Den Země není jen ekologická výchova, třídění odpadků a ochrana přírody, ale patří tam i ochrana všeho živého – rostlin i zvířat, tudíž i domácích mazlíčků. I domácí mazlíček přece potřebuje péči a lásku, aby nestrádal a byl spokojený. A proto Den mazlíčků, který proběhl v 5.třídě, byl ve znamení morčat, křečků, pejsků a krásného papouška. Své „mazlíky“ jejich páníčkové přivedli či přinesli do školy, kde je představili, zařadili je podle přírodovědných tabulek a seznámili nás s tím , jak se o své domácí mazlíčky starat, aby naše domácí zvířátka byla spokojena.

 

Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici 30.3.2013

   Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici byla součástí akce "Vítání jara" pořádané kulturní komisí Obce Černožice v sobotu 30.3. 2013. Soutěže se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy místní základní školy. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 49 kraslic včetně různých výrobků z vyfouknutých vajíček. Vedle klasicky zdobených kraslic mohli návštěvníci výstavy spatřit kraslice zdobené různými zdobnými materiály jako například mákem, rýží, krupicí, různým kořením, krepovým papírem, zbytky barevných skořápek, bavlnkami nebo různými druhy třpytek či flitrů. Velký zájem u návštěvníků vzbudily výrobky z vyfouklých vajec, jako byla například housenka, vláček, hnízdo s ptáčky, různí zajíčci, slepičky či kuřátka. Nejvíce se líbilo návštěvníkům hnízdo s ptáčky, které do soutěže donesla Markéta Borovcová. Její výtvor získal 23 hlasů. Na druhém místě se umístil vláček Jany Chytré, třetí místo získala housenka Magdalény Reichové a na čtvrtém místě se umístila zlatá kraslice Martiny Puršlové. Celkem bylo rozdáno 102 hlasů.

 

Velikonoční období na naší škole

   Každý rok se v naší škole chystáme na Velikonoce. Celá škola svou výzdobou připomíná svátky jara a žáci si připravují vystoupení k velikonočním svátkům, aby si připomněli lidové zvyky a obyčeje, které patří k Velikonocům. V letošním školním roce si připravili žáci 3. třídy pásmo, ve kterém seznámili ostatní žáky s pašijovými nedělemi a připomněli jména dní a zvyky v posledním velikonočním týdnu. Ve středu 27.3. 2013 se všichni žáci i paní učitelky sešli v odpočinkovém koutku, kde žáci třetí třídy předvedli, co si připravili. Vystoupení se jim moc povedlo. Potom paní ředitelka vyhlásila výsledky školní výtvarné soutěže s názvem „O nejhezčí kraslici“. Po svačině chodily skupinky dětí po třídách a koledovaly. Po koledování následovaly hry, kvízy a soutěže s velikonoční tematikou.

 

Lovíme perlorodky 27.3.2013  (fotogalerie)

   Dne 27.3. 2013 navštívily děti ze ZŠ již popáté v tomto školním roce místní knihovnu. V letošním školním roce se žáci základní školy zapojily do projektu Lovci perel. V rámci tohoto projektu děti přečtou knihu označenou jako perlorodku. Za každou takovouto knihu získávají děti od paní knihovnice perlu. Nejúspěšnějším lovcem perel z naší školy je zatím Veronika Broulíková.

 

Velikonoční turnaj ve vybíjené

   Těsně před velikonočními prázdninami se naše škola už tradičně zúčastnila „Velikonočního turnaje“ ve vybíjené v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Této soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev z různých malotřídních škol okresu Hradec Králové. Přestože všichni zúčastnění hráli „jako o život„ ,tentokrát to nestačilo ani na obhájení bramborové medaile, kterou žáci naší školy získali na Vánočním turnaji ve vybíjené.

 

Morana 18.3.2013

   V rámci vyučování byly děti seznámeny s některými tradicemi postního období. Jednou z nich také byla tradice vynášení Smrti - Morany. A protože se děti už těšily na jaro, tak si takové malé Morany ve skupinách ve škole vyrobily. V pondělí 18.3. 2013 je pak odnesly k Labi a za hlaholu vhodily do řeky. Zima tím měla z kraje odplout, ale letos si ještě nějaký čas vládu ponechala.

 

Dravci 7.3.2013

   Dne 7.3. 2013 nás navštívila paní Mazuchová se svými ptačími svěřenci. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života dravých ptáků, z nichž převážná většina z nich žije především u nás. Představeni jim byli: výr velký, puštík obecný, káně lesní, orel mořský a také krkavec velký. Dětem se naskytla příležitost proměnit se v sokolníky a podržet si některé dravce na ruce, samozřejmě se speciální rukavicí a za odborného dohledu paní chovatelky.

 

Masopustní veselice 2013  (fotogalerie)

   V pátek 22.2. 2013 jsme ve škole uspořádali Masopoustní veselici. Hned ráno se celá škola sešla na chodbě, kde žáci páté třídy předvedli vystoupení, při kterém seznámili ostatní děti se starými masopustními zvyky a obyčeji. A nebyl by to ten správný masopust, kdyby chyběla tradiční masopustní dobrota - kobliha, na které si děti s chutí pochutnaly. Masopustní veselení se pak přesunulo do tělocvičny. Zde nejprve proběhla promenáda masek, pak následovaly různé masopustní hry – na vykřupané koblížky, hop, koblížku do košíčku, tanec s medvědem nebo koblížková volenka. Na závěr masopustních her se pohřbila basa za hlasitého „nářku„ všech zúčastněných, protože všem bylo líto, že masopustní veselení už skončilo.

 

Zápis do 1. třídy 29.1.2013  (fotogalerie)

   V úterý 29.1. 2013 se konal na naší škole zápis do 1. třídy. Po dobu zápisu budoucí prvňáčky doprovázely pohádkové postavičky Berušky, Ferdy Mravence, vodníka, prince a princezny. Hned u vchodu do budovy školy budoucí žáky přivítala Beruška a Ferda Mravenec a nabídli dětem lízátko. Potom se dětí a rodičů ujala jiná pohádková postavička, která je doprovodila do jedné ze tří tříd, kde děti plnily různé úkoly. Nakonec si děti pohrály ve školní družině a s malým dárkem odcházely domů.

 

Jablíčkový den 27.9.2012

   Jablko - slovo, které je zakulacené samo o sobě. Sporem o jablko začala Trojská válka, Newtonovo jablko je spjato se zákonem o zemské gravitaci, královské jablko je známo jako symbol moci králů a císařů...(celý článek)

 

Masopustní veselice 2012  (fotogalerie)

   Ve čtvrtek 16. února jsme měli ve škole "Masopustní veselici". Hned ráno jsme se sešli na chodbě a každá třída měla připravené nějaké divadélko, které předvádělo nějaké staré zvyky, které patřily k masopustu. Naše třída předváděla "obchůzku s klibnou (kobilou)"...(celý článek)

 

Úspěchy ve školním roce 2010/2011

   Mrkněte na úspěchy žáků ZŠ Černožice ve školním roce 2010 - 2011 (celý článek)

 

Škola v přírodě 2010/2011  (fotogalerie)

   V pondělí jsme jeli na školu v přírodě do Horního Bradla. První den jsme naložili kufry do autobusu a vyjeli jsme směrem Horní Bradlo. Jakmile jsme dorazili na místo, šli jsme se ubytovat. Po ubytování a obědě jsme hned vyrazili do přírody, kde jsme hráli různé hry, třeba...(celý článek)