Z akcí školy

Závěr školního roku 2013-2014

   Akce z konce školního roku ...(celý článek)

 

Země volá o pomoc 30.4.2014  (fotogalerie)

Odpad, to je velká špína,
není to s ním nikdy prima.
Chránit Zemi, to se musí,
Každý ať to vskutku zkusí!

   Neobyčejná říkanka, kterou to vše začalo.
„Zkuste se i vy zamyslet, jak vy můžete ochránit naši modrou planetu. „ Země volá o pomoc!“ – hesla, která dokázala vyburcovat všechny děti k nevídané aktivitě. Zábavnou formou se učily třídit odpadky, luštily kvízy (zabývající se ochranou životního prostředí), poznávaly ohrožené druhy živočichů, rostlin. A nakreslit planetu“zdravou a nemocnou“, to bylo vyvrcholením Dne Země, který si škola pro své žáky připravila.

 

Barevné Velikonoce 14.– 16.4.2014

   Barevné Velikonoce - učit se podle barevných velikonočních dnů, je tradicí na více školách. I na té naší školičce probíhalo Modré pondělí, Žluté úterý.A Škaredá středa nebyla Škaredá, ale Barevná. Seznámit se s lidovými obyčeji, vymrskat paní učitelku pomlázkou a vykoledovat si sladkou odměnu, to byla jedna z činností, kterými bylo nabito toto velikonoční „barevné dopoledne.

 

Velikonoční výstava 12.4.2014  (fotogalerie)

   Velikonoční výstava uspořádaná z prací žáků základní školy ukázala široké veřejnosti, co všechno a z čeho všeho se dá“ výtvarně „tvořit. A protože šlo o velikonoční výstavu, nechyběla ani soutěž „O nejkrásnější kraslici“.

 

Masopustní veselice 28.2.2014  (fotogalerie)

   Voňavoučké a křupavé koblížky už tradičně zahájily školní Masopustní veselici. Namaskovat se, navléknout na sebe kostýmy a být chvíli někým jiným, to bylo lákadlo nejen pro děti, ale i pro pedagogy. Tancování, soutěže či lidové zvyky naplnily celé netradiční dopoledne, které zakončila „ obsáhlá“ tombola . Každý klaun, princezna i kovboj si odnesli malou drobnost, která udělala tečku za „ náročným vyučováním“.

 

Projekt O královský trůn  (fotogalerie)

   Tento projekt byl vlastně půlroční hrou, která zábavnou formou seznámila děti se základy raně i pozdně středověkého způsobu života. Prostřednictvím her a kvízů si žáci osvojovali příslušné vědomosti. Nedílnou součástí projektu byla dramatizace pověstí či konkrétních historických událostí, práce na internetu nebo s odborným textem. Další poznatky si žáci osvojovali praktickou činností, kdy se například přenesli do období Velké Moravy a stali se z nich zdatní šperkaři.Výroba erbů či hradů byla zase neodmyslitelně spjata s dobou udatných rytířů. Zhlédnutím příslušných filmů byly děti vedeny k vyvozování správných skutečností v příslušném učivu. Za každý splněný úkol získávali žáci groše, hrady nebo šlechtická sídla, což je nakonec dovedlo na královský trůn.Vítězové pak byli oceněni sladkou odměnou.