Poděkování

 

1. Poděkování Obci Černožice

 

Děkujeme Obci Černožice, že umožnila výměnu oken a výměnu vchodových dveří v budově základní školy.

 

 

2. Poděkování firmě MS HAUS, s.r.o.

 

Poděkování firmě MS HAUS, s.r.o. : panu Ing. M. Schmiedtovi - jednateli firmy

                                                               panu J. Černíkovi

                                                               panu M. Vágnerovi

                                                               panu J. Molnárovi

                                                               panu M. Vološynovi

 

 

Děkujeme za sponzorský dar (zahradní altán )  firmě  MS HAUS s.r.o.,  M. Majerové 606/39a, Hradec Králové, která prostřednictvím pana Ing. Milana Schmiedteho, poskytla jako sponzorský dar mateřské škole materiál na výstavbu zahradního altánu pro děti a pánové J. Černík, M. Vágner, J. Molnár a M. Vološyn ve svém volném čase bez nároku na odměnu altán postavili .

             

 

                                                                       

3. Poděkování panu J. Bímovi

 

Děkujeme panu J. Bímovi, který postavil ve svém volném čase bez nároku na odměnu dřevěný zahradní domek pro děti z mateřské školy na ukládání hraček.