Informace o Základní škole a mateřské škole, Černožice, okres Hradec Králové

 

Školní rok 2021/2022

 

 

1. Základní informace

 

1.1 Název, adresa, IČO, IZO

 

Název: Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Adresa: Růžová 12, 50304 Černožice

Zřizovatel: Obec Černožice

Součásti školy : Školní družina, Růžová 12, Černožice

                            Školní jídelna, Družstevní 190, Černožice

                            Mateřská škola, Družstevní 190, Černožice

 

IČO

75001659

 

IZO

ZŠ  102066477

ŠD  117100064

ŠJ   117100790

MŠ 107581558

 

 

 

1.2 Kontakty

 

Telefonní spojení

ZŠ   495 421 086, 722 044 847, 723 272 440

ŠD   725 044 566

MŠ  495 421 048, 725 044 551

ŠJ    495 421 133, 732 290 269

 

 

 

E-mailové adresy

 

zscernozice@seznam.cz

zakladni.skola@zscernozice.cz

reditel@zscernozice.cz

zadosti@zscernozice.cz  (pro doručování žádostí)

 

MŠ     

mscernozice@seznam.cz

materska.skola@zscernozice.cz

ŠJ

sjcernozice@seznam.cz

skolni.jidelna@zscernozice.cz

 

ID datové schránky
irpmcgj

 

 

1.3 Vedoucí zaměstnanci

 

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Cabicarová

Vedoucí učitelka MŠ : Radka Lukášková, DiS.

Vedoucí vychovatelka ŠD : Šárka Šebková

Vedoucí školní jídelny : Lenka Hovorková

 

 

 

2. Informace o MŠ ve školním roce 2021/2022

 

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové  je škola s 1. – 5. postupným ročníkem.

Škola je od 1.1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

 

                        

2.1 Mateřská škola

 

Kapacita : 50 

 

Počet oddělení: 2

 

Celkový počet dětí : 40

 

Počty dětí v oddělení:

oddělení starších dětí     „Sovičky“          23 děti (Ivana Felbrová, Veronika Klepetková)

oddělení mladších dětí   „Šmoulové“       17 dětí (Radka Lukáškova DiS., Romana Urlichová)

 

Třídy : oddělení mladších dětí („U krtečka“)

             oddělení starších dětí („Sovičky“)

         

 

Provoz mateřské školy: 6:15 – 16:30

 

 

Učitelé :

Radka Lukášková DiS.- vedoucí učitelka, třída mladších dětí

Romana Ulrichová - třída mladších dětí

Ivana Felbrová - třída starších dětí

Veronika Klepetková - třída starších dětí                                

 

 

 

Asistent pedagoga:

Vlasta Marková

 

Školní vzdělávací program MŠ : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Paleček a jeho kamarádi, č.j. 12/17

 

Provozní zaměstnanci :

Martina Puršlová - školnice