Školní rok 2018-2019

Souhrnné informace - ZŠ a MŠ 2018-2019

Organizace dne v MŠ

   Rámcové uspořádání dne je následující:

6.15 – 11.30      ranní hry, tělovýchovné aktivity, hygiena, svačina (8.30-9.00), řízené činnosti, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 12.30      převlékání, hygiena, oběd
12.35 – 14.00      hygiena, odpočinek
13.00 – 13.45      klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.15      oblékání, hygiena
14.15 – 16.30      svačina (14.30), hygiena, odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností

   Činnosti budou podle zájmů dětí, místních a sezónních podmínek upravovány.
   Budou dodržovány přestávky mezi jednotlivými jídly.
   Ráno se všechny děti scházejí ve třídě Sluníček od 6.15.hod.
   Po odpolední svačině jsou děti obvykle na svých kmenových třídách do cca 15.30.hod., potom přecházejí do třídy Sluníček.
   Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Školní řád   (ke stažení)