Školní jídelna

 

Školní rok 2017 - 2018

   
   
Vedoucí školní jídelny:      pí Lenka Hovorková
tel.:      495 421 133, 732 290 269 
email:      sjcernozice@seznam.cz
     

 

Vnitřní řád školní jídelny pro MŠ

 

1. Základní předpisy

č.561/2004 Sb.,Školský zákon,č. 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování

Hygienické předpisy

Jídelní lístky se sestavují podle zásad zdravé výživy a spotřebního koše.

 

2. Vydávání obědů

Obědy se vydávají od 10.30 do 11.00 do jídlonosičů /nikdy do sklenic!/

                              od 11.00 do 13.30 na talíř

Jídlo do jídlonosiče si může žák vyzvednout pouze první den nemoci nebo nepřítomnosti ve škole. Další dny nemoci se nepovažují za pobyt ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné školní stravování a je povinnen se odhlásit.

 

3. Odhlašování stravování

Odhlašuje se den předem do 14.00 hod telefonicky na pevné tel lince 495421133 nebo zprávou SMS  na č.tel. 732290269.

Odpolední svačinka pro MŠ se odhlašuje u p.učitelky do 8.30.

Odhlásit se lze  také písemně do sešitu na chodbě u dveří sborovny v MŠ[rovněž do 14.00 hod/.

 

4. Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se provádí v hotovosti nebo na účet školy pro školní jídelnu na měsíc dopředu. Zpravidla jsou to 2 poslední pracovní dny v měsíci mimo čtvrtky a pátky. Stravné se hradí tak, aby  platba dorazila na účet do konce předcházejícího měsíce. Přesné datum a hodina inkasa jsou vždy předem oznámeny na nástěnce s jídelníčkem. Nezaplacená strava nemůže být vydána.   

 

Hrazení stravného bankovním převodem

Číslo účtu : 255 079 996 / 0300

Variabilní symbol

- datum narození  dítěte a jako poslední číslo se uvede číslo 1 pro děti z MŠ z malé třídy

 (např. 010220101)

- datum narození dítěte a jako poslední číslo se uvede číslo 2 pro děti z MŠ z velké třídy

(např. 010220082)

 

 

5. Výše stravného

3 – 6 let    15,-Kč/oběd  /8,- přesníd.+ 15,-oběd+8,-svačinka=31,-Kč/MŠ

7  - 10let   18,-Kč/oběd ZŠ /8,-přesníd.18,-oběd+8,-svač.=34,-Kč/MŠ  

Stravné  je určováno podle toho, jakého věku nejvýše dítě dosáhne v příslušném školním roce, přičemž školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.

Bezpečnost a ochranu zdraví při stravování dětí v MŠ zajišťují učitelky mateřské školy.