Aktuální informace MŠ

14.9.2021 od 16.30 hod. - schůzka pro rodiče
(v případě příznivého počasí proběhne schůzka venku, v opačném případě - v budově MŠ s respirátory dle platných nařízení)

Výsledky zápisu do MŠ

Zápis do MŠ na 2021/2022
Informace k zápisu do MŠ
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Uzavření MŠ o prázdninách

Provoz MŠ od 26.4.2021
Na základě Opatření MZ (odst. 5) vydaného dne 19. 4. 2021 se umožňuje od 26. 4. 2021 provoz mateřských škol v Královéhradeckém kraji bez omezení.
Mimořádným opatřením se současně ruší testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v mateřských školách v Královéhradeckém kraji, ve kterém již s ohledem na epidemiologický vývoj není potřebné zachovávat omezení prezenčního předškolního vzdělávání.

Opatření MŠMT k 26.4.2021
Změna opatření MŠMT z 6.4. k 26.4.2021

Informace o ošetřovném
Informace o ošetřovním lze nalézt např. na : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz mateřské školy a základní školy od 1. 3. 2021
Na základě usnesení Vlády České republiky číslo 196 ze dne 26. 2. 2021, kterým vyhlásila Vláda ČR nouzový stav na území ČR, omezuje vláda s účinností ode dne 27. 2. 2021 od 00:00 hodin do 21. 3. 2021 do 23:59 hodin provoz
- mateřských škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,
- základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Žádost o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů.

Informace k vydání potvrzení o vynaložených výdajích.

Informace pro rodiče.

Informace k roku 2020/2021 v MŠ.
(Evidenční list pro dítě v MŠ.)

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

Potvrzení o umístění v MŠ.

 

Novinky

14.9.2021 od 16.30 hod. - schůzka pro rodiče
(v případě příznivého počasí proběhne schůzka venku, v opačném případě - v budově MŠ s respirátory dle platných nařízení)

 

Aktuální akce

Září
8.9.2021 - plavání pro přihlášené děti
9.9.2021 - solná jeskyně pro zájemce
21.9. 2021 - Sovičky na zahradě MŠ

Říjen
21.10. 2021 - Sůl nad zlato (divadlo v MŠ)

Listopad

Prosinec
6.12.2021 - Mikuláš, čert a divadlo Kozlík v MŠ