Škola v přírodě 2010/2011

( sestaveno z úryvků prací žáků 5. třídy. )

   V pondělí jsme jeli na školu v přírodě do Horního Bradla.První den jsme naložili kufry do autobusu a vyjeli jsme směrem Horní Bradlo. Jakmile jsme dorazili na místo, šli jsme se ubytovat. Po ubytování a obědě jsme hned vyrazili do přírody, kde jsme hráli různé hry, třeba šiškohod, sbírání drahokamů a jiné hry. V úterý jsme začali hrát hru „Ve jménu rytířů“. Nejprve jsme si udělali erby a rozdělili jsme se do skupin pážat. Každá skupina dostala plátěný sáček, do kterého pak sbírala celý týden různé znaky rytířů, třeba zlaťáky, drahokamy, obrázky jednotlivých částí rytířského brnění a podobně. Vlastně celá škola v přírodě byla o tom, že jsme šli po stopách rytíře Jakuba Kustoše ze Zubří, Horního Bradla a Lipek. Luštili jsme zprávy o Kustošovi, měli jsme také rytířská klání, jako třeba střelbu z luku a z kuše, střílení prakem na cíl, přetahování lanem a jiné soutěže, abychom dokázali, jak jsme zdatní jako budoucí rytíři. Na konci týdne potom to družstvo, které sebralo nejvíce znaků rytířů, bylo pasováno na rytíře. Za zvuků středověké hudby a bubnu bylo družstvo „Hopíků“, kde byl Kuba, Vojta, Tomáš, Martin P. a Martin A., pasováno na rytíře. Pasovala je paní Vilemína. Byla to přestrojená paní učitelka v kostýmu černé paní Vilemíny.To se mi moc líbilo. Také se mi líbila cesta za pokladem rytíře Jakuba Kustoše, při které jsme hledali a luštili  v jednotlivých družstvech různé zprávy a nakonec jsme přišli k mnichovi Světlomilovi, který nám  poradil, kde máme hledat poklad.Za mnicha Světlomila byla také přestrojená paní učitelka. Ve středu jsme se šli podívat do výrobny vánočních ozdob. Bylo to tam úžasné. Také se mi líbila stezka odvahy, kterou jsme měli ve čtvrtek v noci. Vlastně se mi celá škola v přírodě moc líbila.

 

Denní program  na škole v přírodě

Na vědomost se všem žatům se dává …

 

V tyto dny, jež byly nám určeny pro rytířská klání, bude veškeré děprobíhati dle následujícího rozvržení.Nechť jsou všichni s tímto obeznámeni.

 

Kohoutí kokrhání                                                                          7.30

Ranní krmě                                                                                    7.45

Předpolední klání                                                                        9.00 -  12.00   

Polední krmě                                                                                11.45 - 12.00    

Popolední těla spočinutí                                                             12.00 –13.30      

Odpolední klání                                                                            13.30 -17.30   

Večerní  krmě                                                                                17.45 – 18.00                                                                           

Kratochvílné taškařice                                                                 18.00 – 20.00

Večerní těla spočinutí                                                                   20.30 – 21.30

                                                                                                        

Dále se nařizuje:

!! Sladké snění do ranního kuropění !!     

 

Rytířské manýry

 

1)                      Neubližujeme si !

2)                      Nenadáváme si !

3)                      Nelžeme !

4)                      Máme si pomáhat !

5)                      Musíme držet při sobě !

6)                      Máme se k sobě chovat slušně !

7)                      K dívkám a paním se nechováme hrubě !

8)                      Budeme se bít za svého učitele a školu !

                                                            

                                                                       ( vymysleli žáci )